About

I am Maccheb…

-- Kontesera

-- Poem & Story Contributor (Anthologies)

-- Nagsusulat, hindi lamang para sa pangarap, kundi para magbahagi ng mga akda at inspirasyon sa mas nakararaming mambabasa.

-- Ang kampeon sa sarili kong laban. ~_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: