TRES

—–
   

I – PANANAMPALATAYA

 

Sa gitna ng bagyo;

Bagyong nagbihis delubyo,

Sandata’y panalanging mula sa puso

Ng bayang walang awang binabayo.

 

Tanging kinakapitan,

Tanging inaasahan,

Maisalba ang sambayanan

Sa gitna ng nangangalit na hangin at ulan.

 

Sa tuluyang paglipas ng unos,

Kabuhayan ma’y naupos,

Pasasalamat ay lubos.

Sa paniniwala’y ‘di bibitaw

Hanggang ang maliwanag na bukas ay matanaw.

 

***


II – PAG-ASA

 

Sa gitna ng kawalan,

Sa bisig ng kahirapan,

Sa piring ng kadiliman,

Liwanag ay asam na masilayan.

 

Sa mga sandali ng pangungulila,

Ng paninimdim at kabiguan

Hindi iwawaglit sa isip,

May panibagong bukas na darating.

 

Panibagong simula, panibagong ikaw

Panibagong buhay sa muling pagsikat ng araw

Lumiko man sa maling landas,

Maitutuwid sa pagsapit ng bukas.

 

 ***

 

III – PAG-IBIG

 

Daing ng kapwang nalulugmok sa hirap,

Iyak ng batang hinahamak,

Hagulhol ng dalagang iniwan,

Nawa’y marinig at mapatahan.

 

Makakaya bang tikisin,

Masisikmura bang yakapin

Na ika’y sagana sa ngiti

Habang sila’y sakbibi ng pighati?

 

Puso’y muling buksan

Punuin ng pagmamahal

Ang kapwang tinatapakan

Yakapin mo’t kahabagan.

 

—–

 

Ang mga tulang ito ay lahok sa Saranggola Blog Awards 8.

Saranggola Blog Awards


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: