Monthly Archives: November 2016

TRES

—–     I – PANANAMPALATAYA   Sa gitna ng bagyo; Bagyong nagbihis delubyo, Sandata’y panalanging mula sa puso Ng bayang walang awang binabayo.   Tanging kinakapitan, Tanging inaasahan, Maisalba ang sambayanan Sa gitna ng nangangalit na hangin at ulan.   Sa tuluyang paglipas ng unos, Kabuhayan ma’y naupos, Pasasalamat ay lubos. Sa paniniwala’y ‘di bibitaw […]

ANGHEL SA LUPA

—– Pakalat-kalat sa daan. Nanlilimos ng awa ngunit kanilang hinahamak. Pinandidirihan. Ipinagtatabuyan. Pinagtatawanan. Kaawa-awang pagmasdan ang dalagitang niyayapos ang humahapding tiyan. Magulo ang kaniyang buhok. Ang puting bestida nito ay maduming-madumi na’t punit-punit. Dahil tila walang nahahabag sa kalagayan ni Mara, naghanap na lang siya ng tira-tirang pagkain sa basurahan. Pinalad naman si Mara na […]